Ανακοίνωση πρόσληψης – Παράρτημα ΣΟΧ 1-2022 Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης – Παράρτημα ΣΟΧ 1-2022 Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου, βάσει της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Μοιραστείτε αυτό το άρθρο


Σχετικά Άρθρα