Διοίκηση

Η Επιχείρηση διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

Τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο,
Έξι (6) αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου,
Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος εργαζομένων στην επιχείρηση,
Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος του Φορέα Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων και
Δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Αντιπρόεδρος
ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Μέλη
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΟΝΑΔΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΑΝΝΑ

Εκπρόσωπος εργαζομένων
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εκπρόσωπος Φ.Π.Π.Κ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ