Διοίκηση

Η Επιχείρηση διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης.

Από τα μέλη αυτά τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, γνώστες θεμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής (Εργατικό κέντρο Κυκλάδων) και ένας  (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αντιπρόεδρος
ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μέλη
ΖΑΡΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Εκπρόσωπος εργαζομένων
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου
ΜΠΑΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ