Τιμολόγιο Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την 484/12-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, από το 1ο τρίμηνο 2017 ισχύουν τα παρακάτω τιμολόγια:

ΥΔΡΕΥΣΗ

Κανονικό

0-30 κυβικά

1,35€

31-45 κυβικά

1,93€

46-75 κυβικά

2,30€

76-175 κυβικά

2,64€

176- κυβικά

3,52€

 

Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι και άτομα με

0-30 κυβικά

1,00€

αναπηρία άνω του 75%

31-45 κυβικά

1,35€

46-75 κυβικά

2,30€

76-175 κυβικά

2,64€

176- κυβικά

3,52€

– Στον οικισμό Άνω Σύρου και μόνο, για την 1η κατηγορία από 0-30 m3, η τιμή διαμορφώνεται σε 0,70€/m3 για το κανονικό και σε 0,50€/m3 για το τιμολόγιο πολυτέκνων – τριτέκνων – ατόμων με αναπηρία.
– Το ειδικό τέλος διαμορφώνεται σε 20% επί της αξίας νερού για όλες τις Δημοτικές Περιφέρειες.
– Το τιμολόγιο για τις εργοταξιακές παροχές και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, 3,00€ για τα πρώτα 15 κυβικά και 4,85€ για τα επιπλέον,
– Το τιμολόγιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγροτοκτηνοτρόφους, 1,00€ άνα κυβικό ανεξάρτητα από την κατανάλωση,
– Πάγιο ύδρευσης 10,00€,
– Παροχή ύδρευσης 205,00€,
– Εγγύηση ιδιοκτήτη 50,00€ ,
– Εγγύηση ενοικιαστή 100,00€ (οικίες-γραφεία) ή 200,00€ (καταστήματα υγιεινομικού ενδιαφέροντος, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π.),
– Κόστος διακοπής 15,00€,
– Κόστος επανασύνδεσης 15,00€.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το τέλος χρήσης υπονόμου ανά τεραγωνικό μέτρο μεικτής επιφάνειας διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

Κατοικίες – Γραφεία – Καταστήματα

0,39€/τμ το έτος

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

0,85€/τμ το έτος

Βιοτεχνίες – Βιομηχανίες

0,58€/τμ το έτος

Ξενοδοχεία

0,61€/τμ το έτος

Ξενώνες – Ενοικιαζόμενα

0,54€/τμ το έτος

Το τέλος χρήσης υπονόμου επιβαρύνεται επιπλέον με ποσοστό 25% επί της αξίας νερού.

Δαπάνη σύνδεσης προς τον αγωγό αποχέτευσης:
– 160,00€ για τους οικισμούς Ερμούπολης και Άνω Σύρου
– 270,00€ για τα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα
Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης:
– 0,65€ για τα πρώτα 100τ.μ. δομημένης επιφάνειας
– 0,80€ για τα πέραν των 100τ.μ.