Διακηρύξεις

15 Ιούλ

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, μέσω ΑΣΕΠ, για τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου,  που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου, της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου.