Διακηρύξεις

12 Φεβ

Προμήθεια Μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια 220 μεμβρανών Αντίστροφης Όσμωσης για τις ανάγκες των μονάδων αφαλάτωσης που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΣ. Ο περιληπτικός τίτλος που περιγράφει το αντικείμενο της συγκεκριμένης προμήθειας είναι: «Προμήθεια Μεμβρανών μονάδων αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου».

18 Δεκ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Κατασκευή δίδυμου υποθαλάσσιου αγωγού προσαγωγής θαλάσσιου νερού μονάδας αφαλάτωσης Βάρης, νήσου Σύρου".