Χρήσιμες συμβουλές

  • Ο λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η παροχή νερού μπορεί να διακοπεί χωρίς άλλη ειδοποίηση και επιβαρύνεσθε με τις νόμιμες προσαυξήσεις και με τέλη επανασυνδέσεως.
  • Κάθε κατανάλωση ή διαρροή νερού σας επιβαρύνει στο ακέραιο.
  • Για τη διευκόλυνση της λήψης ενδείξεων, παρακαλούμε όπως φροντίζετε να διατηρείτε το φρεάτιο του υδρομέτρου σας καθαρό.
  • Διορθώνετε αμέσως όλες τις διαρροές που διαπιστώνετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις και ειδικότερα κάθε μικρή διαρροή στα καζανάκια και τις βρύσες, γιατί προκαλούν τεράστια σπατάλη νερού.
  • Πλένετε το αυτοκίνητο σας με σφουγγάρι και κουβά. Στην πράξη είναι το ίδιο, όπως όταν χρησιμοποιείται λάστιχο.
  • Πλένετε τις αυλές και τα σπίτια με σφουγγαρίστρες και όχι με λάστιχο.
  • Μην αφήνετε την βρύση ανοιχτή όταν πλένετε τα πιάτα ή ξυρίζεστε. Έτσι, χάνεται νερό αδικαιολόγητα.
  • Χρησιμοποιείτε τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων μόνο όταν γεμίσουν, ρυθμίζοντας τα στο οικονομικό πρόγραμμα. Αποφύγετε τις συχνές χρήσεις για λίγα ρούχα ή πιάτα.