Χρήσιμες συμβουλές

  • Ο λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η παροχή νερού μπορεί να διακοπεί χωρίς άλλη ειδοποίηση και επιβαρύνεσθε με τις νόμιμες προσαυξήσεις και με τέλη επανασυνδέσεως.

  • Κάθε κατανάλωση ή διαρροή νερού σας επιβαρύνει στο ακέραιο.

  • Για τη διευκόλυνση της λήψης ενδείξεων, παρακαλούμε όπως φροντίζετε να διατηρείτε το φρεάτιο του υδρομέτρου σας καθαρό.

©Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ 2019

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: αβ