Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για τον οικισμό Επισκοπείο της νήσου Σύρου και η ταυτόχρονη επέκταση του δικτύου προς τον οικισμό Πάγου.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη είναι:

  • Αντικατάσταση υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Επισκοπείου Σύρου με νέους σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE3ηςγενιάς, ονομαστικής κλάσης πίεσης PN16.
  • Επέκταση δικτύου ύδρευσης προς τον οικισμό Πάγου
  • Τοποθέτηση διάταξης PRV, για πλήρωση δεξαμενής Ερμούπολης, με διατήρηση πίεσης ανάντι.
  • Εγκατάσταση νέου καταθλιπτικού αγωγού HDPE 3ης γενιάς, Φ110 ονομαστικής κλάσης πίεσης PN16 από την δεξαμενή Δχ προς την δεξαμενή Δυψ
  • Σύνδεση υφιστάμενων, προς αξιοποίηση, τερματικών δικτύων μικρής διαμέτρου(<Φ63).
  • Σύνδεση υφιστάμενων παροχών υδροδότησης καταναλωτών.
  • Κατασκευή νέων παροχών υδροδότησης όπου ζητηθούν ή απαιτηθούν κατά την κατασκευή του έργου.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα παρακάτω: